Khu đô thị Kim Đô Policity | Website chính thức Dự án ™

Liên hệ

PHÒNG KINH DOANH PHỤ TRÁCH DỰ ÁN

Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 0839.011.011

Email: cskh.khudothikimdo@gmail.com

Website: www.khudothikimdo.net.vn

➤ TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU
Số điện thoại
0839.011.011